Анхан Шатны Иог – Хичээл №8. Бүтэн Хичээл 60 мин (1hour Beginner Yoga Class )

Амьсгалын Дасгал, Халаалтын Дасгалууд, Йогийн Сунгалт болон Тэнцвэрийн Дасгалууд ,Йогийн амралтын байрлал шавасана орсон 60 минутын бүтэн xичээл.